ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کافی شاپ:

آدرس و تماس

آدرس: کرج ، مهرشهر ، بلوار شهرداری ، خیابان 341 ، کافه راندوو

تلفن: 33405014-026

ایمیل:

آدرس سایت: fraseti.blogfa.ir