ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کافی شاپ:

آدرس و تماس

آدرس: کرج ، مهرشهر ، بلوار شهرداری ،خیابان 100 غربی،پیچک دوم ،فرعی اول ،مرکزخرید مهرشهر،کافه گپ

تلفن:

ایمیل:

آدرس سایت: