ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کافی شاپ:

آدرس و تماس

آدرس: کرج ، عظیمیه ، کوه نور ، نبش گلستان 18 ، کافی شاپ جوجک

تلفن: 32518383

ایمیل:

آدرس سایت: