ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کافی شاپ:

آدرس و تماس

آدرس: مهرشهر،بلوار شهرداری (چهار باندی ) ،بین خیابان 109و 111، سفره خانه و کافی شاپ صوفی

تلفن: 33411611-026

ایمیل:

آدرس سایت: