ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کافی شاپ:

آدرس و تماس

آدرس: کرج ، آزادگان ، خیابان مطهری ، جنب اداره کل ارشاد و فرهنگ ، نبش شاهد 2 ، کافی شاپ فلامینگو

تلفن: 32526574-026

ایمیل:

آدرس سایت: