ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کافی شاپ:

آدرس و تماس

آدرس: عظیمیه،میدان اسبی (استقلال)، کافی شاپ پاسارگارد

تلفن: 32520755-026

ایمیل:

آدرس سایت: