ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کیانمهر،بلوارآزادی ،داخل بازارچه قدیمی ،مطبخ اصیل

تلفن: 33205335-026

ایمیل:

آدرس سایت: