ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرح

آدرس: زمینهای انصاری،میدان سپاه،بلوار جمهوری جنوبی،به سمت چهارراه نیری،مطبخ بانو

تلفن: 32754734-026

ایمیل:

آدرس سایت: