ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، گلشهر ، 45 متری گلشهر ، خیابان شقایق شرقی ، یاسمن شمالی ، مطبخ تک آشپز

تلفن:

ایمیل:

آدرس سایت: