ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، مهر ویلا ، خیابان درختی ، رو به روی حافظ ، جنب نشر سخن ، مطبخ تیک

تلفن: 33550316-026

ایمیل:

آدرس سایت: