ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، شهر جدید هشتگرد ، فاز 1 ، خیابان اسکان ، خیابان شهاب ، نبش شهاب 5 ، مجتمع تجاری شهریار ، مطبخ دست پخت

تلفن: 44267645-026

ایمیل:

آدرس سایت: