ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، مهرشهر ، فاز 4 ،بلوار گلها ، بین چهارراه پاسگاه و بانک ملی ، مطبخ عسل بانو

تلفن: 33531444026

ایمیل:

آدرس سایت: