ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، کمال آباد ، خیابان شهید بهشتی ، نبش فجر 1 ، مطبخ عمو حیدر

تلفن: 34801800-026

ایمیل:

آدرس سایت: