ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: حصارک ، خیابان انقلاب ، کوچه نخبه روستا ، مطبخ قائم

تلفن: 09108774728

ایمیل:

آدرس سایت: