سمعک قلهک

APD چگونه بر زندگی تاثیر می گذارد و اینکه چع چیزی در مورد آن می توان انجام داد؟

اختلال پردازش شنوایی در بزرگسالان APD اغلب با اختلال شنوایی اشتباه گرفته می شود. افراد مبتلا به APD از اینکه با وجود ادیوگرام نرمال در سنجش شنوایی باز هم شنوایی درستی ندارند٬ متعجب می شوند. مخصوصا در محیط ها و موقعیت های اجتماعی که نویز زمینه وجود دارد.APD در بزرگسالان یک نقص در پردازش اطلاعات شنوایی است.یک مشکل شنیداری است که توسط کاهش شنوایی قابل توضیح نیست. APD علاوه بر شنیدن٬  بر توانایی خواندن٬ و تست گرفتن و عملکرد عمومی روزمره تاثیر می گذارد.

تشخیص اختلال پردازش شنوایی در بزرگسالان:

بیشتر بزرگسالان در کل زندگیشان دچار اختلال پردازش شنوایی می باشند. این افراد ممکن است در خواندن٬ گوش کردن در محیط نویزی مشکل داشته باشند اما این موارد آنقدر شدید نیست که این افراد نیاز به اقدام برای رفع این مشکلات کنند.این تا زمانی است که این افراد نیاز به بهبود مهارت خواندن یا نیاز به بهبود مهارت درتست برای رفتن به مرحله بالاتر دارند و یا زمانی که از لحاظ سنی بزرگتر می شوند و مشکل پردازش شنوایی مرکزی رشد می کند و بنابراین تاثیر بیشتری بر زندگی روزمره شان می گذارد. با افزایش سن٬ میزان انعطاف سیستم عصبی شنوایی کمتر می شود به این معنی که شنیدن و پردازش زبان مخصوصا در حضور نویز زمینه بسیار چالش برانگیز می شود.

ویژگی های APD در بزرگسالان:

در حالیکه  احتمالا مشکل در شنیدن در محیط نویزی مشخص ترین علامت اختلال پردازش شنوایی می باشد٬ چندین علایم دیگری از APD نیز در بزرگسالان وجود دارد.

  • مشکلات غیرمعمول در مکالمات تلفنی
  • مشکل در دنبال کردن دستورالعمل های پیچیده یا چند مرحله ای
  • مشکلات چند وظیف ای در محیط شنیداری ینی گوش دادن و نت برداری
  • چالش هایی در یادگیری زبان جدید
  • مشکلات در نوشتن و خواندن و هجی کردن

samakegholhak.com