در راستای اطلاع رسانی جامع تر به همشهریان محترم ، پایگاه اطلاعاتی هات منو ایجاد شده است که اطلاعات کافی را در اختیار کاربران اینترنت قرار می دهد. در این سایت مشخصات کبابسرا های کرج قابل مشاهده است.هات منو راهنمای شما در انتخاب بهترین هاست و هم چنین  امکان جستجو بر حسب نام کبابسرا و یا موقعیت منطقه ای آن در شهر کرج نیز وجود دارد .