ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت رستوران:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: مهرشهر،بلوارشهرداری ،نبش خیابان 209، خانه کباب

تلفن: 33405270-026

ایمیل:

آدرس سایت: