ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت رستوران:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج،خیابان تهران،روبروی سینما هجرت طبقه بالا،رستوران شیراز

تلفن: 32234213-026

ایمیل:

آدرس سایت: