ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کبابسرا:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: مهرشهر_فاز3_بین خیابان 308 و310

تلفن: 026-33411612-33407072

ایمیل:

آدرس سایت: