ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کبابسرا:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، میدان شهدا ف خیابان بهار ، رو به روی صندوق مهر امام رضا ، کبابسرای حافظ

تلفن: 32236031-026

ایمیل:

آدرس سایت: