ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت تالار:

آدرس و تماس

آدرس: میدان آزادگان ، ابتدای خیابان مطهری ،رو به روی اداره کل فرهنگ و ارشاد ، جنب برج تیراژء ، تالار گلسار

تلفن: 34441670-026

ایمیل: info@talargolsar.ir

آدرس سایت: