ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت طباخی:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، خیابان مطهری ، رو به روی بلوار نبوت ، طباخی قوچ طلایی مبین

تلفن: 34409101-026

ایمیل:

آدرس سایت: