ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت سفره خانه:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: مهرشهر،بلوار ارم،خیابان پنجم شرقی، سرای سنتی استانبول

تلفن: 33313798-026

ایمیل:

آدرس سایت: