ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت سفره خانه:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: میکرج ، میدان گلستان ، گلستان 13 ، سرای سنتی کاوج

تلفن: 32539300-026

ایمیل:

آدرس سایت: