ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت سفره خانه:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، محمدشهر ، انتهای خیابان شاه حسینی ، باغ خانوادگی البرز

تلفن: 36214237-026

ایمیل:

آدرس سایت: