ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت سفره خانه:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: آزادگان،ضلع شمالی میدان آزادگان، سفره خانه سنتی چهلستون

تلفن: 32503769-026

ایمیل:

آدرس سایت: