ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت سفره خانه:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، فاز 4 مهرشهر ، بلوار گلها ، رو به روی درب اصلی سردخانه مهرشهر ، سفره خانه شمس العماره

تلفن: مهرشهر کرج

ایمیل:

آدرس سایت: