ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت سفره خانه:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: جهانشهر،بلوارجمهوری شمالی ،ساختمان ققنوس،سفره خانه ققنوس

تلفن: 34406066-026

ایمیل:

آدرس سایت: