ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت فست فود:

آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: عظیمیه، میدان اسبی، ابتدای بلوار اقاقیا

تلفن: 32567101-026

ایمیل:

آدرس سایت: