ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، مهرشهر ، بلوار شهرداری ، فاز 2 ، خیابان 216 ،پلاک 744 ، آشپزخانه مرکزی

تلفن: 33414278-026

ایمیل:

آدرس سایت: