ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، مهرشهر ، انتهای خیابان 200 ، داخل کمربندی ، جنب نان فانتزی ، مطبخ تله رستوران

تلفن: 33417635-026

ایمیل:

آدرس سایت: