ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، فاز 4 مهرشهر ، بین چهارراه درمانگاه و هنرستان ، مطبخ نون و نمک

تلفن: 33555820-026

ایمیل:

آدرس سایت: