ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت مطبخ:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، میدان شهدا ، نبش خروجی خیابان بهار ، رو بروی داروخانه آل طاها ، مطبخ یاس نو

تلفن: 32216836-026

ایمیل:

آدرس سایت: