ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت رستوران:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، خیابان مظاهری ، بین میدان شهدا و میدان توحید ، رستوران اروند کنار

تلفن: 32242268-026

ایمیل:

آدرس سایت: