ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت رستوران:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: مهرشهر،بلوار شهرداری،فاز سوم،نبش خیابان سیصدوده،رستوران ایتالیائی زاور

تلفن: 33419755-026

ایمیل:

آدرس سایت: