ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت رستوران:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، شهرداری ، انتهای خیابان ، باغچه سرای سنتی البرز

تلفن: 3621437-026

ایمیل:

آدرس سایت: