ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت رستوران:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، مهر شهر ، چهارباندی ، جنب شهرداری ، طبقه فوقانی نانوایی بربریی ، رستوران تادینا

تلفن: 33402166-026

ایمیل:

آدرس سایت: