ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت رستوران:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرح

آدرس: کرج،جاده چالوس، کیلومتر هفت جاده چالوس، رستوران تیروژ

تلفن: 35354021-026

ایمیل:

آدرس سایت: