ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت رستوران:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: البرز - کرج - گلشهر - خیابان ارغوان شرغی - شماره 25

تلفن: 026-33514747

ایمیل:

آدرس سایت: