ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت رستوران:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: عظیمیه، بین میدان اسبی و مهران،رستوران عطاویچ

تلفن: 32518004-026

ایمیل:

آدرس سایت: