ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت رستوران:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: مرکز شهر،خیابان شهید بهشتی،نبش خیابان ادهم،رستوران نمونه

تلفن: 32223644-026

ایمیل:

آدرس سایت: