ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کبابسرا:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: گلشهر،گلزارغربی، ابتدای خیابان یاس،شهرکباب ملل

تلفن: 33551855-026

ایمیل:

آدرس سایت:

منوی کبابسرا