ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کبابسرا:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: گلشهر ، گلزار غربی، رو به روی سنگبری آسیا ، چلوکبابی یکتا

تلفن: 33534722-026 33534733-026

ایمیل:

آدرس سایت: