ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت کبابسرا:


آدرس و تماس

استان: البرز     شهر: کرج

آدرس: کرج ، کیانمهر ، رو به روی مخابرات ، کباب سرا عظیمی

تلفن:

ایمیل:

آدرس سایت: