ارتباط با مجموعه

تماس با مدیریت تالار:

آدرس و تماس

آدرس: گلشهر - گلزار غربی - بعد از تقاطع الغدیر

تلفن: 026-33504730

ایمیل:

آدرس سایت: ghasrerezaee.com